Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach  7:30 - 15:30

ul. Jagiełły 34A/18,  13-200 Działdowo

tel. (0-23)697-23-02,  tel./fax (0-23) 697-39-20 

e-mail :  dzialdowo@komornik.pl

Nr rachunku bakowego kancelarii: Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 12405338 1111 0000 5060 4160  

 


< Strona główna >